Thời Gian Sub Maps Sự Kiện Vật Phẩm – Tính Năng
Mở Từ Khi Open Sub-2-3 Arena Linh Hồn Chiến Mã, Quạ Tinh
Mở Từ Khi Open Sub-1 Lorencia Đổi Đồ Exi Thành Wcoin
Mở Từ Khi Open Sub-1 Lorencia Cộng Hưởng 2 Option
Mở Từ Khi Open Sub-2-3 Rồng Vàng Tấn Công Trang Bị Cấp 1 – 5
Mở Từ Khi Open Sub-2-3 Boss Quỷ Vương: Aida 2 Trang Bị Cấp 6
Sau 15 Ngày Open Sub-3 Đại chiến Dungeon 3 Trang Bị Cấp 7
Sau 30 Ngày Open Sub-2-3 Icarus Rơi Lông Vũ & Huy Hiệu Hoàng Tộc
Sau 30 Ngày Open Sub-Sự kiện Công Thành Chiến Tổ Chức CTC Lần Đầu
Sau 45 Ngày Open Sub-1 Siêu Boss Đại Chiến Vũ Khí Rồng – Chùy Vương
Sau 45 Ngày Open Sub-2-3 Kalima 7 Kundun Trang Bị 380
Sau 60 Ngày Open Sub-2-3 Chaos Goblin Sói Tinh Hoàng Kim
Sau 60 Ngày Open Sub-Sự kiện Công Thành Chiến Tổ Chức CTC Lần 2
Sau 60 Ngày Open All Sub Đang Cập Nhật Cập Nhập Theo Lộ Trình Server
Sau 60 Ngày Open All Sub Đang Cập Nhật Cập Nhập Theo Lộ Trình Server